Hệ thống WIFI chuyên nghiệp

Hệ thống WIFI chuyên nghiệp

Hệ thống camera quan sát

Hệ thống camera quan sát

CCTV System

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Giải pháp phù hợp với chính bạn

Hệ thống camera HD

Hệ thống camera HD

Chất lượng uy tín

Thứ sáu, 19/08/2016

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI - SUNGROUP

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tại văn phòng Công Ty CP Tập Đoàn Mặt Trời.

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng Internet, Tổng đài điện thoại nội bộ, Máy chiếu tại Công Ty TNHH Olympia