Hệ thống WIFI chuyên nghiệp

Hệ thống WIFI chuyên nghiệp

Hệ thống camera quan sát

Hệ thống camera quan sát

CCTV System

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

Giải pháp phù hợp với chính bạn

Hệ thống camera HD

Hệ thống camera HD

Chất lượng uy tín

...

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LẠC GIA CƯỜNG (LAGITECH)

  03 Văn Tiến Dũng - P. Hòa Xuân - Q.Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
  05113 785 979  
   linhtp@lagitech.com.vn